Thống kê

Số người đang online: 3
Số truy cập hôm nay: 64
Tổng số người truy cập: 2100651

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

    Hotline: 0915 69 59 39

Liên kết

Chi tiết sản phẩm

Giá :

Bạc đạn - Vòng bi NMB - EZO :

 

L-625ZZ, R-725ZZ, R-825ZZ, L-630ZZ, L-730ZZ, R-830ZZ, R-930ZZ,R-1030ZZ, L-740ZZ, L-840ZZ, L940ZZ, L1040ZZ, R-1140ZZ, R-1240ZZ, R-1340ZZ, R-1640ZZ,      L-850ZZ, L-950ZZ, L-1050ZZ, L-1150ZZ, R-1350ZZ, R-1450ZZ,

R-1650ZZ, L-1060ZZ, L-1260ZZ,L-1360ZZ, R-1560ZZ, R-1760ZZ, R-1960ZZ, L-1170ZZ, L-1370ZZ, L-1470ZZ,

R-1970ZZ,R-2270ZZ,L-1280ZZ, L-1480ZZ, L-1680ZZ, R-2280ZZ, L-1790ZZ, L-2090ZZ, R-2690ZZ, L-1910ZZ,

R-2610ZZ.

 

Bạc đạn - Vòng bi NSK, NTN, Koyo :

 

683ZZ,  693ZZ , 623ZZ,  633ZZ,  684ZZ,  694ZZ, 604ZZ, 624ZZ, 634ZZ,  685ZZ,  695ZZ,  605ZZ, 625ZZ,  686ZZ,  696ZZ,  606 ZZ, 626ZZ , 687ZZ,  697ZZ,  607ZZ,627ZZ,  688ZZ,  698ZZ,  608ZZ,  628ZZ , 689ZZ, 699ZZ, 629ZZ,  6800ZZ , 63800ZZ, 6900ZZ,  6801ZZ, 6901ZZ,  6802ZZ, 6902ZZ,  6803ZZ,  6903Z

Mô tả chi tiết:
STT Kí hiệu Hãng Cái/Thùng   STT Kí hiệu Hãng Cái/Thùng   STT Kí hiệu Hãng Cái/Thùng
1 30204     KYK 200   18 32211    KYK 30   35 32308 KYK 28
2 30205   KYK 150   19 32212    KYK 24   36 32309 KYK  
3 30206   KYK 115   20 32213    KYK 15   37 32310 KYK  
4 30207   KYK 75   21 32214   KYK 14   38 32311 KYK  
5 30208   KYK 60   22 32215    KYK 13   39 32312 KYK 7
6 30209   KYK 48   23 32216    KYK 10   40 32313 KYK 6
7 30210    KYK 37   24 32217    KYK 6   41 3984/20 KYK  
8 30211    KYK     25 32218     KYK 6   42 32018 KYK 6
9 32022 KYK     26 32232     KYK 1   43 22226CAW33 KYK  
10 32024 KYK     27 30306 KYK 64   44 22228CAW33 KYK  
11 32204   KYK 200   28 30307 KYK     45 22328CAW33 KYK  
12 32205    KYK 150   29 30308 KYK     46 23228CAW33 KYK  
13 32206    KYK 96   30 30309 KYK     47 24028CAW33 KYK  
14 32207    KYK 60   31 30310 KYK 24   48 24030CAW33 KYK  
15 32208    KYK 48   32 30311 KYK 15   49 RCT 38 KYK 100
16 32209    KYK 44   33 32306 KYK     50 RCT 45 KYK 85
17 32210   KYK 37   34 32307 KYK 32   51 RCT 52 KYK 34
                    52 RCT 70 KYK 20