Thống kê

Số người đang online: 6
Số truy cập hôm nay: 70
Tổng số người truy cập: 2180616

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

    Hotline: 0915 69 59 39

Liên kết

Chi tiết sản phẩm

Giá :

Bạc đạn NSK, NTN, Nachi cho Máy CNC( Máy công cụ)

Bạc đạn chính xác cao - Vòng bi cao tốc ( tốc độ cao)

NSK 902   NSK 7203CTYNSULP4
NSK 2901   NSK 7205CTYNSULP5
NSK 2913   NSK 7206CTYNDBLP5
NSK 16020   NSK 7206CTYNSULP4
NSK 51216   NSK 7206CTYNSULP5
NSK 52210   NSK 7208CTYNP4
NSK 52215   NSK 7208CTYNSULP4
NSK 52310   NSK 7210CTYNSULP4
NSK 100BTR10STYNDBLP4A   NSK 7212BW
NSK 105BTR10STYNDBLP4A   NSK 7212CTYNSULP4
NSK 120BTR10STYNDBLP4A   NSK 7216CTYNDBLP4
NSK 130BTR10STYNDBLP4A   NSK 7219CTYNSULP4
TIMKEN 15580/15520   NSK 7307BW
NSK 17BN10FTDTP2   NSK 7308AWDF
NSK 17TAC47BSUC10PN7B   NSK 7311AWDF
NSK 20TAC47BSUC10PN7B   NSK 7312BEAT85SUGA
TIMKEN 22220CJW33C3   NSK 7412BG                   
FAG 22318 E1   NSK 75BTR10STYNDBLP4A
NSK 23136CAMKE4C3S11   NSK 7906CTYNSULP4
NSK 23230CKE4S11                 NSK 7907CTYNSULP4
NSK 23232CKE4S11                 NSK 7909CTYNSULP4
NSK 25TAC62BSUC10PN7B   NSK 7911CTYNSULP4
FAG 29422E   NSK 7914CTYNSULP4
NSK 29424E   NSK 7915CTYNSULP4
FAG 30216A   NSK 7924CTYNSULP4
NSK 30TAC62BSUC10PN7B   IKO 81206(AZK30527.5;WS3052;GS3052)
FAG 3205B.2RS.TVH   IKO 81210(AZK507811;WS5078;GS5078)
FAG 3205B.2ZR.TVH   NSK 85BTR10STYNDBLP4A
FAG 3212B.TVH   NSK 90BAR10STYNDBLP4A
NSK 3318                         IKO BA1316ZOH (B1316)
NSK 35TAC72BSUC10PN7B   IKO BA2016ZOH (B-2016)
NSK 35TAC72BSUC10PN7B   IKO BA810ZOH (B-810)
NSK 35TAC72BSUC10PN7B   TIMKEN BH-1612
NSK 40TAC72BSUC10PN7B   NSK BWC13229
NSK 40TAC90BSUC10PN7B   NSK EN 12
FAG 4206B.TVH   NSK GR218GF
NSK 45TAC100BSUC10PN7B   IKO GS100135 (81120)
NSK 50TAC100BSUC10PN7B   NSK HR30211JP5
NSK 54207U   NSK HR32909J
NSK 54312U   NSK HR32910J
NSK 6017C3P5   NSK HR32912J
NSK 607ZZ1MC3E   NSK HR33007J
NSK 608T1XDD1MC3E   NSK N1012BTCCG5P4
NSK 608T1XZZ1MC5ERP5   NSK N1012BTKRCC1P5
SKF 608ZZ   NSK N1012MRKCC1P4
SKF 608ZZC3   NTN NA5906
NSK 60TAC120BSUC10PN7B   IKO NART17 R
FAG 6312-2Z   IKO NART20UUR
FAG 6410.C3   IKO NART20VUUR
NSK 65BAR10STYNDBLP4A   IKO NBX1725Z (NKXR17Z)
NSK 65BTR10STYNDBLP4A   NSK NN3006TBKRCC0P4
NSK 7001CTYDBC7P4   NSK NN3007TBKRCC0P4
NSK 7002CTYNSULP4   FAG NN3010.AS.M.SP
NSK 7003CTYNSULP4   SKF NN3010SP/W33
NSK 7003CTYNSULP5   NSK NN3010TKRCC1P5
NSK 7004CTYNSULP4   NSK NN3011TBKRCC0P4
NSK 7005CTYNP4   NSK NN3011TKRCC1P4
NSK 7005CTYNSULP4   NSK NN3012TKRCC1P5
NSK 7006CTYNSULP4   NSK NN3013TKRCC1P4
NSK 7007CTYNSULP4   NSK NN3013TKRCC1P5
NSK 7008CTYNDBC7P4               NSK NN3014TKRCC1P5
NSK 7008CTYNSULP4               NSK NN3015TKRCC1P4
NSK 7009CTYNSULP4   NSK NN3016KCC1P5
NSK 7010CTRV1VSULP3   NSK NN3016TKRCC1P5
NTN 7010UCDBGLP4   NSK NN3017TKRCC1P5
NSK 7011CTYNSULP4   NSK NN3018TKRCC1P5
NSK 7012CTYNSULP4   NSK NN3020CC1P5           
NSK 7013CTYNSULP4   NSK NN3020TKRCC1P5
NSK 7014CTYNSULP4   NSK NN3021TKRCC1P5
NSK 7015CTYNSUMP4   NSK NN3022TKRCC1P5
NSK 7016A5TYNSULP4   NSK NN3024TBKRCC1P5
NSK 7016CTYNSULP4   NSK NN3026MBKRCC1P5
NSK 7017A5TYNSULP4   NSK NU1017
NSK 7018A5TYNSULP4   NSK NU2230EM      
NSK 7020A5TYNSULP4   NSK NU322EM
NSK 7020CTYNSULP4   IKO NURT17
NSK 7020CTYNSUMP4   NSK QJ318MEC3                 
NSK 70BNR10STYNDBBLP4Y      
NSK 7202CTYNSULP4      
NSK 7203CTYNDBLP5      

 

Mô tả chi tiết: