Thống kê

Số người đang online: 7
Số truy cập hôm nay: 52
Tổng số người truy cập: 2180607

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

    Hotline: 0915 69 59 39

Liên kết

Chi tiết sản phẩm

Giá :

Mô tả chi tiết:

Bạc đạn (Vòng bi) trượt Linear Bushings, Cam Foll0wers, Roller Followers, Rod Ends

SBR16 China      
SBR20 China KR16 CF 6 IKO
SBR25 China KR19 CF 8  IKO
SBR30 China KR22 CF 10 IKO
SBR35 China KR26 CF10-1 IKO
SBR40 China KR30 CF 12 IKO
SCS16 China KR32 CF 12-1 IKO
SCS20 China KR35 CF 16 IKO
SCS25 China KR40 CF 18 IKO
SCS30 China KR52 CF 20 IKO
SCS35 China KR47 CF 20-1 IKO
SCS40 China KR62 CF 24 IKO
LM6UU IKO KR72 CF 24-1 IKO
LM8UU IKO KR90 CF 30-2 IKO
LM10UU IKO   NART 8R IKO
LM12UU IKO   NART 10R IKO
LM13UU IKO   NART 12R IKO
LM16UU IKO   NART 15R IKO
LM20UU IKO   NART 17R IKO
LM20UU OP IKO   NART 20R NSK
LM25UU IKO   NART 25R NSK
LM25UU OP IKO   NART 30R NSK
LM30UU IKO   NART 35R NSK
LM30UU OP IKO   NART 40R NSK
LM35UU IKO   NART 50R IKO
LM35UU OP IKO      
LM40UU IKO      
LM40UU OP IKO      
LM50UU IKO      
LM60UU IKO