Thống kê

Số người đang online: 3
Số truy cập hôm nay: 126
Tổng số người truy cập: 2186203

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

    Hotline: 0915 69 59 39

Liên kết

Chi tiết sản phẩm

Giá :

* Mũi khoan Bê tông Nicholson đuôi gài :

5.0x110 mm 14.0x310 mm
5.0x160 mm 14.0x460 mm
6.0x110 mm 16.0x160 mm
6.0x160 mm 16.0x210 mm
6.0x210 mm 16.0x310 mm
7.0x110 mm 16.0x460 mm
7.0x160 mm 18.0x210 mm
8.0x110 mm 18.0x310 mm
8.0x160 mm 18.0x350 mm
8.0x210 mm 18.0x460 mm
8.0x310 mm 20.0x210 mm
10.0x110 mm 20.0x310 mm
10.0x160 mm 20.0x460 mm
10.0x210 mm 22.0x260 mm
10.0x310 mm 22.0x310 mm
10.0x350 mm 22.0x460 mm
12.0x160 mm 25.0x310 mm
12.0x210 mm 25.0x350 mm
12.0x310 mm 25.0x460 mm
12.0x350 mm 28.0x350 mm
12.0x460 mm 30.0x350 mm
14.0x160 mm 32.0x350 mm
14.0x210 mm 35.0x350 mm
   

* Mũi khoan bê tông Nicholson đuôi trụ :

 

3.0x70 mm 8.0x120 mm
4.0x80 mm 10.0x140 mm
5.0x90 mm 12.0x160 mm
6.0x100 mm 14.0x160 mm
7.0x100 mm 16.0x160 mm

Lọai dài :

6.0x150mm       8.0x200mm     10.0x200mm      12.0x 200mm

* Hình ảnh tại Hội chợ Vietbuild 2010

Mô tả chi tiết: