Thống kê

Số người đang online: 5
Số truy cập hôm nay: 86
Tổng số người truy cập: 2100662

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

    Hotline: 0915 69 59 39

Liên kết

Chi tiết sản phẩm

Giá :

Mô tả chi tiết:

*Phớt chặn dầu có lò xo - Phốt dầu (Oil seal) Star kit, Natec, NOK, TTO

* Nhận gia công phốt theo mẫu đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng .

100X110X6 30   45X57X7/10DKB 200
100X115X10 140   45X60X10UPH 55
100X120X12IDI 70   45X62X8TC 162
100X125X13(AEE069A0)TC 79   45X65X10(AES130B0)TC 99
100X130X12(V)TC 10   45X68X9TC 18
10X20X5TC 257   45X72X10TC 3
10X25X7TC 335   45X78X13X26.3TC9 30
12X18X5VB 30   45X80X10TC 30
12X20X5TC 27   50X58X5/6.5LBH 1
12X22X5SC 30   50X60X6ISI 60
12X24X7TC 27   50X62X7(V)TC 100
12X25X7(UE0668E0)TC 144   50X63X10IDI 250
12X28X7TC 27   50X65X8(AEE984A0)TC 42
15X25X7TC 217   50X65X9IDI 80
15X30X7TB 300   50X68X9(AEE050A0)TC 10
15X32X9TC 47   50X70X8TC 20
15X35X7SC 28   50X72X9TC 2
17X28X7SB 20   50X75X10TCY 93
17X29X5TC 27   50X80X12(V)TC 50
17X30X6TC 427   50X90X10TC 27
17X32X7TC 517   55X65X6USH 220
17X35X7TC 120   55X68X10(FU1995F1)IDI 40
17X37X7TC 19   55X69X8/11DKB 200
17X40X7TC 20   55X70X9TC 10
17X47X8TC 27   55X71X12IDI 397
20X28X5 210   55X72X7TC 9
20X30X6USI 10   55X78X12(AE3055A0)TC 347
20X32X6TC 80   55X80X8TC 121
20X34X7TC 582   55X90X8TC 4
20X35X7TCV 40   60X68X5/6.5LBI 40
20X36X7TC 487   60X70X6ISI 51
20X37X7TC 27   60X71X7USH 70
20X38X7TC 3   60X73X10IDI 90
20X40X7 43   60X74X8/11DKB 215
20X47X7TC 78   60X75X9IDI 180
20X52X7TC 48   60X76X10IDI 23
22X30X4VC 20   60X78X9(AP3204H0)TCV 70
22X32X6UPH 50   60X80X10(AEE699A0)TC 20
22X36X7TC 17   60X82X12TC 33
22X42X10(AD1147H1)TB 30   60X85X10TC 162
25X33X5USH 120   60X90X10TC 17
25X35X7(AEE059A0)TC 387   65X100X10TC 26
25X37X6/9DKB 99   65X73X5/6.5LBH 20
25X38X7TC 182   65X75X6USI 10
25X40X7(AEE159A1)TC 1   65X78X10IUH 140
25X42X8(AEE996A0)TC 20   65X79X8/11DKB 200
25X45X10(AEE449A0)TC 177   65X80X10UPH 30
25X47X8(AEE261A1)TC 41   65X82X10TC 55
25X48X7TC 27   65X82X9TC 45
25X52X12(AEE968A0)TC 132   65X88X12SC 30
28X35.5X5USH 140   65X88X12TC 44
28X36X5ISI 100   65X90X10TC 200
28X38X6IDI 30   65X95X14TC 93
28X40X8DC 30   70X100X10(AEE732A0)TC 10
28X42X8TC 150   70X100X13TC 10
28X45X10TC 97   70X80X6/8LBH 160
28X47X8TC 27   70X80X6OSI 10
28X48X8TC 27   70X83X10IDI 50
28X52X10TC 35   70X84X8/11DKB 230
30X38X5UPI 20   70X85X10IDI 160
30X40X6ISI 38   70X88X12TC 17
30X40X8TC 387   70X90X12UPH 20
30X42X7TC 289   70X92X8.5TC 13
30X43X10IDI 170   70X95X13(AEE480A0)TC 11
30X45X6VC 100   70X95X13(AP3527B5)TCN 19
30X46X8HTC 10   75X100X10(BEE044A0)TC 145
30X47X8SC 119   75X105X13TC 20
30X48X10TC 10   75X110X10TC 57
30X50X8TC 50   75X120X12TC 13
30X52X7TC 70   75X85X6USI 10
30X55X7TC 44   75X85X8IDI 20
30X56X15.5OUY 30   75X88X10IDI 80
30X62X7TC 100   75X89X8/11DKB 230
30X72X10TC 27   75X90X10IDI 70
32X42X6USH 20   75X95X12IDI 30
32X44X7/10DKB 28   80X100X12TC 100
32X45X8(AEE093A0)TC 27   80X105X13(AP3744P0)TCN 1
32X47X8(AH1888E0)-RHHTC 27   80X110X10TC 3
32X48X8TC 230   80X115X15TC 19
32X50X8HTC 125   80X90X8IDI 270
32X52X8(AE1902E0)TC 197   80X94X8/11DKB 230
35X43X5/6.5LBI 65   80X95X10IDI 10
35X45X6USI 80   85X100X9OSI 20
35X47X7TC 47   85X105X12IDI 260
35X48X10.5TC4 35   85X110X13(ADD279B0)TB 40
35X50X7SB2 50   85X115X15(AEE959A0)TC 79
35X52X7TC 144   85X120X12(V)TC 19
35X55X10(V)TC 30   85X125X14TC 60
35X55X8(AE2081E0)TC 7   85X130X10TC 13
35X56X12TC 16   85X135X13TC 25
35X58X10TC 63   85X95X6USI 30
35X60X15(BP4561E0)TCNY 14   90X100X6ISI 29
35X62X7TC 70   90X104X8/11DKB 230
40X50X6USH 150   90X105X10IDI 100
40X52X8SC 10   90X105X9ISI 140
40X55X8SC 164   90X110X12IDI 261
40X58X8(AE2369A0)TC 6   90X115X13SC 26
40X62X10(V)TC 1   90X120X13TC 8
40X62X8TC 164   90X130X13TC 18
40X65X10TC 27   95X109X8/11DKB 200
40X70X8TC 4   95X110X9USH 60
40X80X10TC 27   95X115X12IDI 10
45X55X6OSI 16   95X120X13(AP3994B0)TCN 62
45X56X7ISI 150   95X130X15TC 40