Thống kê

Số người đang online: 3
Số truy cập hôm nay: 40
Tổng số người truy cập: 2192524

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

    Hotline: 0915 69 59 39

Liên kết

Chi tiết sản phẩm

Giá :

Mô tả chi tiết:

Shaft diameter: 5-110mm

 

 

 

needle roller cage bearing in stock

 

K 3x5x7 TN K 17x21x10 K 25x35x30 K 40x48x20 K 65x73x30
K 3x5x9 TN K 17x21x13 K 26x30x13 K 42x47x13 K 68x74x20
K 3x6x7 TN K 17x21x17 K 26x30x17 K 42x47x17 K 68x74x30
K 4x7x7 TN   K 26x30x22 ZW K 42x47x30 ZW K 68x74x35 ZW
K 4x7x10 TN K 18x22x10 K 28x33x13 K 42x50x20 K 70x76x20
K 5x8x8 TN K 18x22x13 K 28x33x17 K 43x48x17 K 70x76x30
K 5x8x10 TN K 18x22x17 K 28x34x17 K 43x48x27 K 70x78x30
K 6x9x8 TN K 18x24x12   K 45x50x17 K 72x80x20
K 6x9x10 TN K 18x24x13 K 28x35x16 K 45x50x27 K 73x79x20
K 6x10x13 TN K 18x24x20 K 28x35x18 K 45x52x18 K 75x81x20
K 7x9x7 TN K 18x25x22 K 28x40x25 K 45x53x20 K 75x81x30
K 7x10x8 TN K 19x23x13 K 30x34x13   K 75x83x23
K 7x10x10 TN K 19x23x17 K 30x35x13 K 45x53x21 K 75x83x30
K 8x11x8 TN K 20x24x10 K 30x35x17 K 45x53x28 K 75x83x35 ZW
K 8x11x10 TN K 20x24x13 K 30x35x27 K 45x59x18 TN K 75x83x40 ZW
K 8x11x13 TN K 20x24x17 K 30x37x16 K 45x59x32  
K 8x12x10 TN K 20x26x12 K 30x37x18 K 47x52x17 K 80x86x20
K 9x12x10 TN K 20x26x13 K 30x40x18 K 47x52x27 K 80x88x30
K 9x12x13 TN K 20x26x17 K 30x40x30 K 50x55x13.5 K 80x88x40 ZW
K 10x13x10 TN K 20x26x20 K 32x37x13 K 50x55x17 K 80x88x46 ZW
K 10x13x13 TN K 20x28x16 K 32x37x17 K 50x55x20 K 85x92x20
K 10x13x16 TN K 20x28x20 K 32x37x27 K 50x55x30 K 90x97x20
K 10x14x10 TN K 20x28x25 K 32x38x20 K 50x57x18 K 90x98x27
K 10x14x13 TN K 20x30x30 K 32x39x16 K 50x58x20 K 90x98x30
K 10x16x12 TN K 21x25x13 K 32x39x18 K 50x58x25 K 95x103x30
K 12x15x10 TN K 22x26x10 K 32x40x25 K 52x57x12 K 95x103x40 ZW
K 12x15x13 TN K 22x26x13 K 32x40x42 ZWTN K 55x60x20 K 100x107x21
K 12x16x13 TN K 22x26x17 K 32x46x32 K 55x60x27 K 100x108x27
K 12x17x13 TN K 22x28x17 K 35x40x13 K 55x60x30 K 100x108x30
K 12x18x12 TN K 22x29x16 K 35x40x17 K 55x62x18 K 105x112x21
K 14x18x10 K 22x30x15 TN K 35x40x25 K 55x63x20 K 110x117x24
K 14x18x13 K 22x32x24 K 35x40x27 TN K 55x63x25 K 110x118x30
K 14x18x15 TN K 23x35x16 TN K 35x42x16 K 55x63x32 K 115x123x27
K 14x18x17 K 24x28x10 K 35x42x18 K 58x65x18 K 120x127x24
K 14x20x12 K 24x28x13 K 35x42x20 K 58x65x36 ZW K 125x133x35
K 15x18x17 TN K 24x28x17 K 35x42x30 K 60x65x20 K 130x137x24
K 15x19x10 K 24x30x17 K 35x45x20 K 60x65x30 K 135x143x35
K 15x19x13 K 24x30x31 ZW K 35x45x30 K 60x66x33 ZW K 145x153x26
K 15x19x17 K 25x29x10 K 37x42x17 K 60x66x40 ZW K 150x160x46
K 15x20x13 K 25x29x13 K 38x43x17 K 60x68x20 K 155x163x26
K 15x21x15 K 25x29x17 K 38x43x27 K 60x68x23 K 160x170x46
K 15x21x21 K 25x30x17 K 38x46x20 K 60x68x25 K 165x173x26
K 16x20x10 K 25x30x20 K 38x46x32 K 60x68x30 ZW K 175x183x32
K 16x20x13 K 25x30x26 ZW K 39x44x26 ZW K 60x75x42 K 185x195x37
K 16x20x17 K 25x31x17 K 40x45x13 K 62x70x40 ZW K 195x205x37
K 16x22x12 K 25x31x21 K 40x45x17 K 64x70x16 K 210x220x42
K 16x22x16 K 25x32x16 K 40x45x27 K 65x70x20 K 220x230x42
K 16x22x20 K 25x33x20 K 40x47x18 K 65x70x30 K 240x250x42
K 16x24x20 K 25x33x24 K 40x47x20 K 65x73x23 K 265x280x50